หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

 
             

         วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กรมปศุสัตว์ จัดพิธีรับ-มอบงาน ในโอกาสแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ใหม่ โดยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับ-มอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ซึ่งในพิธีมีกิจกรรมไหว้พระพุทธอุดมสุข ศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ จากนั้นนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ส่งมอบงาน และถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 3 ท่าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท
         ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบนโยบายการทำงานแก่เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมบริการเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนต่อไป (ชมคลิป VDO)------------------------------------------------
ภาพ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / เผยแพร่ฯ สลก.

 

 
 
 
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th