หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
 
 
 

 
   

      วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกรียติเป็นประธานเปิดงาน "ย้อนรำลึก ๘ ทศวรรษ ๘๐ ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ณ ลานอเนกประสงค์หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และให้เกรียติมอบรางวัล "คนดีศรีปศุสัตว์" โดยสำนักกฎหมายมีผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวจำนวน ๑ ท่าน คือ นางสาวสุมาลี จำเริญ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

      กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

      ๑.พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

      ๒.นิทรรศการและนวัตกรรมปศุสัตว์

      ๓.นิทรรศการ ๘ ทศวรรษ วิถีปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศสืบสานงานตามพระปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิ

      ๔.พิธีมอบรางวัล คนดีศรีปศุสัตว์/ธนาคารโคกระบือดีเด่น

      ๕.ชม ช้อบสินค้าราคาถูก(เนื้อ นม ไข่ ชุดละ ๘๐ บาท)

      และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

 


 
 

ปิด
 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 E-Mail Address :: legal1@dld.go.th