หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
งานวิจัย
งานวิชาการ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
ระเบียบกระทรวง
ระเบียบกรมปศุสัตว์
ประกาศกระทรวง
ประกาศกรมปศุสัตว์
ข้อบัญญัติ
พรบ./พรก.ที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวย้อนหลัง

 
สนช เห็นชอบร่าง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์
ประเดิมดำเนินคดีลุงขวางมีด ใส่สุนัข ตาม พรบ.ทารุณกรรมสัตว์
พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ บังคับใช้แล้ว ทารุณสัตว์เจอคุก-ปรับ 4 หมื่น
เปิดสวนสัตว์สาธารณะเอง ถือว่าผิดกฎหมาย
มุสลิมและยิวเนเธอร์แลนด์ ต่อต้านออกกฎหมายบังคับ ทำให้สัตว์สลบก่อนเชือด
เปิดประชาพิจารณ์ ร่างกฎหมายสัตว์ทดลอง
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
นักอนุรักษ์ค้านสวนสัตว์ไทยนำเข้าวาฬเบลูก้า

"ช้าง" สัตว์สงวนไทย ซื้อ-ขายได้แค่ในประเทศ

การค้าเนื้อสุนัข

กฎหมายกับข่าว การชำแหละซากสัตว์ปีก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ เกษตรฯ ประเทศบรูไน

ฟาร์มนกเขาในสงขลา ฟื้นส่งออกอีกครั้ง

ขยายธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร รองรับเปิดตลาด AEC

 

 

 
 
       
พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 E-Mail Address :: thepchanok@gmail.com , natdhanai.p@gmail.com