www dld.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
พันธกิจ
ภาระหน้าที่
แผนผังเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่
 
งานวิจัย
งานวิชาการ
 
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ (ทดสอบระบบ)
 
 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line (application)แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
ของกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่
แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ
ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่


 

 
 


 

 

 สำนักกฎหมาย

 
 
การประเมิน
 
 
กรมปศุสัตว์
 
 
 
ประมวลภาพ วันสถาปนากรมฯ
ครบรอบ 80 ป
ประมวลภาพ กิจกรรมวันดื่มนมโลก  

 

 

หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
social media

 

พัฒนาเว็บไซต์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
โดย คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักกฎหมาย
โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1412 
E-Mail Address :: legal1@dld.go.th
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 10 มิถุนายน 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Visit counter For Websites